Без підвищення пенсійного віку не обійтись?

Без капітальної перебудови чинна пенсійна система, побудована на внесках на основі доходів, буде, як і раніше, дефіцитною і не здатною забезпечити адекватні і справедливі пенсії для всіх пенсіонерів. Ще до скорочення розміру єдиного соціального внеску, Пенсійний фонд України мав значний дефіцит.

На цей час пенсійна система забезпечує дуже скромні пенсійні доходи особам похилого віку. Зі скороченням чисельності працездатного населення, число платників єдиного соціально внеску буде знижуватися, в той час як видатки на програми для людей похилого віку, в тому числі пенсії, зростатимуть. Отже, вищі посадові особи держави повинні усвідомлювати необхідність термінового реформування програм виплат, включаючи пенсії, з метою пом’якшення впливу старіння населення на державні фінанси.

Частка працездатного населення (віком 15-64 років) в загальній чисельності населення в Україні, як очікується, знизиться з 70 відсотків у 2015 році до менш ніж 60 відсотків у 2060 році. Крім того, збільшення частки людей похилого віку в загальній кількості працездатного населення призведе до істотного зниження агрегованого показника частки робочої сили в загальній кількості дорослого населення.

Крім того, в Україні у 2014 році середня частка громадян віком 50-59 років в робочій силі складала 63 відсотки у порівнянні з приблизно 75 відсотками у середньому в країнах ОЕСР. Розрив є ще більшим для старших вікових груп. Наприклад, середній ефективний вік для виходу з ринку праці в Україні складає 58 ½ років для чоловіків і 55,9 років для жінок, для порівняння – середнє значення по ЄС становить 63 ½ і 62 ½ роки відповідно. За відсутності подальших реформ пенсійна система зіткнеться з великим і зростаючим дефіцитом.

Відтак, пенсійна реформа повинна в першу чергу зосереджуватися на обмеженні припливу нових пенсіонерів. Це дозволить створити потенціал для приведення середньої пенсії до більш соціально прийнятного рівня. За відсутності  політичної волі для збільшення розміру пенсійних внесків, переведення існуючих внесків до накопичувальної системи призведе до подальшого збільшення дефіциту солідарної системи, або потребуватиме подальшого скорочення пенсійних виплат за солідарною системою. Тож, введення другого рівня пенсійної системи може розглядатися тільки після того, як проблему структурного дефіциту першого рівня буде вирішено, коли буде забезпечена макроекономічна і фінансова стійкість, і будуть введені в дію необхідні елементи правової та регуляторної інфраструктури.

Країни регіону, що стикаються з аналогічними проблемами пенсійної системи, вже почали вживати політичних заходів. У квітні 2016 року президент Білорусі видав указ, за яким пенсійний вік збільшується на три роки для чоловіків і жінок, починаючи з 1 січня 2017 року. Також, в квітні 2016 року російський парламент прийняв закон про збільшення пенсійного віку для державних службовців до 65 років для чоловіків і 63 років для жінок, які діють з 2017 року. Пропозиції щодо збільшення інших компонентів робочої сили знаходяться в стадії обговорення.