До Всесвітнього дня охорони праці

Шановні працівники та роботодавці!

Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, щоб привернути увагу світу до того, яким чином культура охорони праці може сприяти зниженню травм на робочому місці.

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. Україна – не виняток. Цьогоріч День охорони праці відзначається під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

На виробництві щороку гине близько 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами. На Кіровоградщині, за офіційними даними, протягом 2016 року травмовано 72 працівники, що на третину більше ніж у минулому році.

У 2016 році смертельні травми отримали 14 працівників (проти 8 у минулому році), а це майже 20% від загальної кількості травмованих. Разом з тим, частота випадків смертельного травматизму в країнах Заходу набагато менша і дорівнює 0,08–0,12%. Така різниця у цифрах зумовлена відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної документації.

Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом. В області у минулому році 3 особи, які працювали на умовах цивільно-правової угоди, загинули, і, на жаль, їх сім’ї були позбавлені соціального захисту, який має офіційно працевлаштована людина.

Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

Експерти МОП констатують, що травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні всебічні зусилля.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних дасть змогу чіткіше визначати пріоритети у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.

Важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць. На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни МОП / ILO-OSH 2003 Global Strategy on Occupational Safety and Health, яку Міжнародна організація праці ухвалила 2003 року.

Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні.

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці закликаю приділити максимум уваги, докласти всіх зусиль для організації безпечної роботи для працюючих на ваших підприємствах. Щоб праця приносила в родини українців не травми та стреси, а лише достаток та благополуччя.

Сергій Подорожній, начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області.