Дитині потрібна сім’я

268

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин, а саме: комплексну підтримку батьків/родичів дитини у вирішенні сімейних проблем та подоланні складних життєвих обставин; активну підтримку контактів дитини з родиною, у разі неможливості повернення дитини у біологічну родину, сприяння влаштування до сімейних форм виховання.

Діти, які потребують послуг патронату: діти, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть про­живати разом з батьками/законними представниками; діти, які залишилися без батьківського піклування; покинута чи знайдена дитина; дитина, яку відмовилися забирати батьки із полового будинку, закладу охорони здоров’я.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї. Термін перебування дитини в сім’ї  патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців. Період між вибуттям дитини із сім’ї патронатного вихователя та влаштування у його сім’ю наступної дитини не повинен бути меншим ніж сім календарних днів.

Патронатним вихователем може стати, громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму  помешканні, не має судимості, стан здоров’я дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей, пройшов навчання за спеціальною програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

Обов’язки патронатного вихователя: забезпечити дитині умови для проживання, забезпечити одягом, харчуванням тощо; створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку; співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;  забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною; сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Контактні телефони: +38067-540-54-39 (Світловодський районний центр соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді), 7-35-76 (служба у справах дітей Світловодської районної державної адміністрації).

Наталія  КУЗЬМЕНКО,
головний спеціаліст служби у справах дітей районної держаної адміністрації.

Поширити
"Вісті Світловодщини"