Конкурс на замiщення вакантної посади категорiї «В» головного спецiалiста бюджетного вiддiлу фiнансового управлiння районної державної адмiнiстрацiї

630
трезуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника

фінансового управління

від 06 червня 2017 № 7-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В” –  головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління Світловодської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань бюджету в районі.

2. Бере участь у підготовці проектів рішень районної ради про затвердження та уточнення районного бюджету, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань бюджету. Розробляє необхідні матеріали (розшифровки) по складанню проекту бюджету району, здійснює прогнозні розрахунки до проекту районного бюджету та необхідні матеріали для подання проекту на затвердження районній раді.

3. Перевіряє правильність складання і затвердження  кошторисів, планів асигнувань та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету та відповідність їх доведеним лімітним довідкам.

4. Перевіряє правильність планування штатних розписів бюджетних установ районного бюджету та установ, що утримуються  на бюджетах місцевих рад нижчого рівня, та своєчасність їх затвердження.

5. Бере участь у зведенні затверджених показників бюджетів району та поданні зведеного бюджету в установлені терміни до департаменту фінансів облдержадміністрації, бере участь у підготовці звіту про виконання місцевих бюджетів району.

6. Бере участь у проведенні комплексних ревізій дотримання чинного законодавства при формуванні та виконанні місцевих бюджетів в межах своєї компетенції, вносить пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

7. Здійснює контроль за дотриманням головними розпорядниками коштів районного бюджету та розпорядниками коштів нижчого рівня чинного законодавства про використання бюджетних коштів.

 

Умови оплати праці посадовий оклад –3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копію довідки, встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця з відповідними додатками;

6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів протягом

17 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу. Останній день прийому документів 26 червня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу 03 липня  2017 року, 10:00 годині, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. М.Коцюбинського, 20

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Бондаренко Людмила Григорівна

05236-2-39-07

inbox4@sv.kr-admin.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Освіта вища.
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр.
2. Стаж  роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує.
3. Володіння мовами вільне володіння державною мовою.
ІІ. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1. Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3)Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

6) Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

7) Бюджетний кодекс України;

8) нормативні акти Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства, що стосуються діяльності органів виконавчої влади, державної служби та діяльності районної державної адміністрації.

2. Професійні  знання 1)освіта відповідного спрямування (економіка, фінанси);

2)знання бюджетного кодексу України  та інших нормативних документів, що регламентують бюджетний процес;

3)вміння здійснювати контроль за дотриманням строків виконання завдань;

4)вміння готувати інформаційно-аналітичні та інші матеріали;

5)вільне користування комп’ютерною технікою.

3. Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2)орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3)вміння надавати пропозиції, іх аргументувати та презентувати.

4.

 

Командна робота

 

1) вмінні працювати в команді;

2)вміння ефективної координації з іншими;

5. Сприйняття змін 1)виконання плану змін та покращень;

2)здатність приймати зміни та змінюватись, адаптивний потенціал;

6. Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
7. Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) уважність до деталей

3) наполегливість;

4) орієнтація на саморозвиток;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях;

 

Поширити
"Вісті Світловодщини"