На що необхідно звернути увагу при укладенні колективного договору

249
трезуб

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Колективним договором установлюються всі можливі за даних соціально-економічних умов соціальні пільги, гарантії, компенсації понад встановлені Генеральною, галузевою угодами, законодавством та регулюються соціально-економічні та трудові відносини між трудовим колективом і роботодавцем.

Перелік питань, які повинні бути урегульовані колективним договором, відображені в ст. 13 Кодексу законів про працю України та ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди»:

  • зміни в організації виробництва і праці;
  • забезпечення продуктивної зайнятості;
  • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
  • нормування і оплата праці;
  • умови і охорона праці;
  • встановлення гарантій, компенсацій, пільг:
  • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
  • гарантії діяльності профспілкової або інших представницьких організацій.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати” від 23.09.2010 р N 2559-VI (яким внесено зміни до ст.115 Кодексу законів про працю України) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто, заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом).

Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Виплата заробітної плати один раз на місяць є порушенням законодавства про оплату праці, за що винні особи, відповідно до ст. 36 Закону України «Про оплату праці», притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» були внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо відповідальності за порушення законодавства про працю: юридичні особи несуть ще й фінансову відповідальність у розмірі 3 мінімальних зарплат: 11169 грн. (з 01.01.2018 р. мінімальна зарплата – 3723 грн.) за такі види порушень:
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;
виплата її не в повному обсязі.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII, який набрав чинності з 1 січня 2017 року внесені суттєві зміни до законодавства з праці. Зокрема, змінено поняття «мінімальної заробітної плати» та порядок встановлення посадових окладів і тарифних ставок. Пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону передбачено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах всіх рівнів.

Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства, сприяє стабільності, високопродуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів, зняттю соціальної напруженості в колективі, а тому укладається не тільки в інтересах найманих працівників, а й в інтересах роботодавця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», повідомна реєстрація колективних договорів (угод), змін та доповнень до них здійснюється відповідними органами праці та соціального захисту населення за територіальною приналежністю.

Детальні консультації з приводу укладення та повідомної реєстрації колективного договору (змін та доповнень до нього) надаються у відділі праці, ветеранів війни та оздоровлення дітей управління соціального захисту населення Світловодської райдержадміністрації за адресою: м. Світловодськ, вул. Павлівська, 13, каб.11 (тел. 2-36-77).

Повідомна реєстрація колективних договорів (змін до колективних договорів) за заявою проводиться через Центр надання адміністративних послуг Світловодської районної державної адміністрації за адресою:
м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, другий поверх, каб. 18а (тел. 2-74-23).

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
А.ПОВАРЧУК

Поширити
"Вісті Світловодщини"