На які компенсації можуть розраховувати працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, мають право на:

  • скорочену тривалість робочого часу;

Статтею 51 КЗпП України передбачено встановлення скороченої тривалості робочого тижня – не більш як 36 годин на тиждень – для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Зазначено, що Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.
Звертаємо увагу роботодавців на те, що законодавчо встановлене скорочення робочого часу не передбачає зменшення оплати праці працівника.

  • оплата праці у підвищеному розмірі;

Згідно зі ст. 100 КЗпП України на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

  • пільгова пенсія;

Призначення пенсії за віком на пільгових умовах передбачено ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788 (далі Закон № 1788), за принципом: чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій.
Для її призначення мають бути виконані такі умови – працівники повний робочий день були зайняті на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці – за Списком № 1; або на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці – за Списком № 2;

  • пільгова пенсія за рахунок коштів підприємства;

Пунктом 2-2 розділу XV Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено можливість призначати пенсії окремим категоріям працівників за рахунок коштів підприємств та організацій залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць, але не раніше ніж за десять років до досягнення віку, передбаченого ст. 26 цього Закону. У Прикінцевих положеннях визначено, що порядок призначення таких пенсій визначається Кабінетом Міністрів України.
Необхідно зазначити, що мова йде про роботу на посадах, не передбачених Списками № 1 і 2, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 461 від 24.06.2016 року, і умови роботи на яких за результатами атестації робочих місць визначені як такі, що дають право на пільгову пенсію.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх є доволі великим за обсягом документом. Із його текстом є можливість ознайомитись, серед іншого, на правових сторінках в мережі Інтернет.
Тетяна Дігтяренко, заступник начальника юридичного відділу Кіровоградського обласного центру зайнятості