Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році

541

Сьогодні чітко сформульовані пріоритети державної аграрної політики щодо підтримки сільгоспвиробників. Держава створює особливі умови для роботи дрібних господарів — фермерів. У пріоритеті держпідтримки на 2018 рік — тваринництво та садівництво, а також сільськогосподарська кооперація.
Державним бюджетом України на 2018 рік за програмами підтримки розвитку АПК по Україні передбачено більше 6,3 млрд. грн. у тому числі:
Дотації на утримання худоби
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 -Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.
1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура; Компенсація відсотків надається суб’єкту господарювання за нараховані і сплачені у поточному році за користування кредитом, обсяг якого не перевищує 100 млн. гривень, відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових пункти.
2) часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів (далі – компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів); Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щомісяця у розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором.
3) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції без залучення державних кредитів. Часткове відшкодування вартості об’єктів надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою вартістю – 30 відсотків від 500 млн. гривень.
4) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності (далі – дотація за утримання корів); Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову.
5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність (далі – часткове відшкодування вартості племінних тварин, ембріонів); за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту – 24000 гривень за одну голову; за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту – 5000 гривень за одну голову; за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту – 4000 гривень за одну голову;
6) Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі: за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову; за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;
за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі – органи місцевого самоврядування) копії таких документів: паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; паспорта громадянина України; довідки або договору про відкриття рахунка в банку; документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
Розвиток фермерських господарств
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №106 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.
Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші – фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:
часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (не більше 30 000 гривень на одне господарство);
часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами; (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 тис. грн.
фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 млн. грн. на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.
часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість,
Здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.
Розвиток садівництва та виноградарства
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №104 “Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства”
Передбачає компенсацію за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.
Здешевлення сільськогосподарської техніки
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №86 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».
Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, у таких розмірах:
20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) — за придбані техніку та обладнання у грудні 2017 р.;
25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) — за придбані техніку та обладнання починаючи з 1 січня 2018 року.”
За консультаціями просимо звертатися до Управління агропромислового комплексу районної державної адміністрації. Тел. для довідок 7-25-06, 7-32-85.

Поширити
"Вісті Світловодщини"