Об’єднуємо зусилля у боротьбі з рейдерством

29 травня у кабінеті голови районної державної адміністрації відбулося засідання «круглого столу», який провели представники Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області для сільгоспвиробників та державних реєстраторів Світловодська та Світловодського району. На засіданні були присутні перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Орленко, голова районної ради Роман Домбровський, начальник управління АПР Володимир Маліцький, начальник управління економічного розвитку і торгівлі РДА Наталія Гаврилюк, інші представники відділів та управлінь РДА. Темою зібрання було «Механізм боротьби з рейдерством та засоби їх упередження. Застосування нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу в умовах законодавчих змін».

Останнім часом почастішали випадки рейдерських захоплень саме сільськогосподарських підприємств. Пов’язано це, за словами організаторів «круглого столу» із активізацією впровадження реформ у сільськогосподарській галузі та змін законодавчої бази – шахраям легше знайти прогалини у законодавстві, яке регулює земельні відносини.

Тож кожна особа, яка вважає, що її права у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також бізнесу порушені, може звернутися до Міністерст­ва юстиції України чи його територіального органу з метою оскарження рішень державних адміністрацій.

Таким чином, на законодавчому рівні надано можливість громадянам оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора або суб’єкта державної реєстрації не тільки до судових органів, але й цілком безкоштовно до Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

У разі незгоди з результатом розгляду скарги територіальним органом Мінюсту особа може оскаржити рішення до Міністерства юстиції України.

Оскарження рішення, дій чи бездіяльності державного реєстратора, в адміністративному порядку здійснюється шляхом подання скаржником письмової скарги до Міністерства юстиції України або його територіальних органів в залежності від предмета оскарження (в разі звернення представника обов’язковим є долучення документа, що підтверджує його повноваження).

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність повинна містити: повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування, (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника; реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (якщо скарга подається на дії у сфері державної реєстрації нерухомості); зміст оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника; викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру; засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності) – (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав); довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку, якщо скарга подається представником скаржника; підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Організатори звернули увагу присутніх на те, що згідно п.1 ч.8 ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п.1 ч.8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у задоволенні скарги буде відмовлено, якщо скарга оформлена без дотримання визначених цими Законами вимог.
Міністерство юстиції України має виключне право розглядати скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав.

У той же час, якщо скарга буде помилково подана до органу, який не уповноважений її розглядати, цей орган зобов’язаний протягом 5 днів направити таку скаргу за належністю відповідному об’єкту розгляду скарги, про що повідомляє скаржнику.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів має бути подана до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем здійснення діяльності таким державним реєстратором протягом 60 днів з дня прийняті оскаржувального рішення, або з моменту, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення її прав. У разі пропуску скаржником такого строку, скарга не підлягає задоволенню.
Рішення дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та/або його представник (за умови, якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.
Державний реєстратор, рішення якого оскаржується, має право подавати комісії письмові пояснення по суті скарги.

За результатами розгляду скарги. на підставі висновків комісії, суб’єкт розгляду скарги приймає рішення про відмову у задоволенні або про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття відповідного рішення про: скасування рішення про державну реєстрацію прав; скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав; внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором; тимчасове блокування доступу дер­жавного реєстратора до Державного реєстру прав; анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав; скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації; притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб територіального органу Міністерства юстиції України.

Про прийняте рішення скаржнику повідомляють протягом трьох робочих днів.

Рішення органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства.

Присутніх також ознайомили з перевагами відповідної програми: за допомогою СМС-повідомлень на мобільний телефон особу буде проінформовано про спробу порушити його права у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також бізнесу.

Світлана Калугіна.

Поширити
Редактор газети «Вісті Світловодщини», журналіст.