Оголошення про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

611
трезуб

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Фермерське господарство «Дживан-Дарвін» доводить до відома громадськості те, що підприємство спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби молочних порід.

Всього на виробничому майданчику нараховується 4 неорганізованих джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких три корпуси для утримання ВРХ та один майданчик тимчасового зберігання підстилкового гною, які розташовано за адресою: 27533, Кіровоградська обл., Світловодський р-н., с. Григорівка.

Залишкова дія на навколишнє середовище пов’язана з викидами в атмо­сферу забруднюючих речовин: метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аміак, вуглецю діоксид.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі селітебної зони та СЗЗ не перевищують граничнодопустимі концентрації.

За більш детальною інформацією звертатись до Світловодської районної державної адміністрації за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14 каб. 7 або за тел. (05236) 2-43-84 протягом місяця з дня опублікування.

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Приватне підприємство «Ефект» доводить до відома громадськості, що підприємство спеціалізується на будів­ництві житлових та нежитлових будівель.
Виробничий майданчик ПП «Ефект» розташований за адресою: 27533, Кіровоградська обл., Світловодський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, 100.

Всього на підприємстві нараховується 15 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на виробничому майданчику є АЗС, зерноочисна споруда ЗАВ-20, зерносушарка СЗСБ-4, установка для приготування будівельних сумішей, склад щебеневих матеріалів.

Залишкова дія на навколишнє середовище пов’язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин: оксид вуглецю, вуглецю діоксид, сірки діоксид, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), азоту(1) оксид (N2O), сірководень(H2S), неметанові леткі органічні сполуки (вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець, вуглеводні ароматичні), бензол, толуол. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують граничнодопустимі концентрації.

За більш детальною інформацією звертатись до Світловодської районної державної адміністрації за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14 каб. 7 або за тел. (05236) 2-43-84 протягом місяця з дня опублікування.

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Земля і люди» доводить до відома громадськості про те, що підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур та насіння олійних культур.

Виробничий майданчик СТОВ «Земля і люди» розташований за адресою:
27533, Кіровоградська обл., Світловодський р-н., с. Григорівка.

Всього на підприємстві нараховується 9 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на виробничому майданчику є цех для виготовлення кормів, олійня, зварювальний пост, ковальський горн та металообробні верстати для виконання ремонтних робіт на підприємстві.
Залишкова дія на навколишнє середовище пов’язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин: оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, метали та їх сполуки (Fe, Mn, Pb, Hg, Cr, Ni, Cu, Zn, As),, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), азоту(1) оксид (N2O), сірки діоксид,НМЛОС, акролеїн.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферне повіт­ря не перевищують граничнодо­пустимі концентрації.

За більш детальною інформацією звертатись до Світловодської районної державної адміністрації за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14 каб. 7 або за тел. (05236) 2-43-84 протягом місяця з дня опублікування.