«Операторам ринку харчових продуктів про державну реєстрацію потужностей!»

Світловодський районний відділ  Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області звертає увагу операторів ринку харчових продуктів на те, що відбулися зміни в харчовому законодавстві, одне з них стосується ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів», щодо механізмів проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку які використовуються для обігу харчових продуктів. Відповідно до внесених змін оператору ринку окрім заяви (затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 року №39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам) необхідно подати додаткові відомості, а саме:

  1.  Найменування ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  2.  Місце проживання оператора ринку;
  3.  Назва (опис) потужності, її адреса;
  4. Заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати;
  5. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною ст.55 Господарського кодексу України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Допоки не внесені зміни у вище зазначений наказ (до змісту заяви) дана інформація подається у формі додатка до заяви про реєстрацію потужності.

Зазначаємо, що не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

Збільшено кількість підстав для відмови у державній реєстрації потужності окрім невідповідності заяви встановленій формі, надання в ній неповної інформації, додано наявність раніше прийнятого рішення про державну реєстрацію цієї потужності.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності не прийнято рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надано копії такого рішення оператору ринку.

Також однією з новинок є зобов’язання оператора ринку протягом 10 робочих днів повідомляти територіальний орган компетентного органу про зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку, а також про припинення використання потужності.

Кожен оператор ринку харчових продуктів, потужності якого зареєстровані, має можливість переглянути інформацію про потужності в Державному реєстрі потужностей операторів ринку, до якого є вільний доступ на офіційному сайті Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua → діяльність → реєстри → Державний реєстр потужностей операторів ринку (наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39).

В черговий раз наголошуємо про відповідальність за роботу потужностей без державної реєстрації. Операторам ринку харчових продуктів передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 п.2 ст.64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів» виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб — у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб — підприємців — у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

Консультації та роз’яснення стосовно державної реєстрації потужностей для населення Світловодського району можна отримати за адресою м.Світловодськ, вул. Комарова, 113, тел.: 2-65-56 – Світловодський районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Реєстрація проводиться безоплатно та без проведення перевірки !!!!!

 Світловодський районний відділ

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

Поширити
"Вісті Світловодщини"