Основні положення ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

386
трезуб

І. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни до 29 законодавчих актів.

Закон набрав чинності з 11 жовтня 2017 року (дня, наступного за днем опублікування); деякі положення Закону – з 01 жовтня 2017 року; деякі положення Закону наберуть чинності з 01 січня 2018 року.

З 01 жовтня 2017 року:

 1. Здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій, із використанням: єдиного показника середньої заробітної плати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.; величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%; стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків (якщо пенсія призначена до 01.10.2011 – стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків) для обчислення: пенсії в мінімальному розмірі; доплати за понаднормативний стаж; показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 01 грудня 2017 року (1373 грн.), збільшеного на 79 грн. (1452 грн.), замість такого показника станом на 01 жовтня 2017 року (1312 грн.).
 2. Підвищується мінімальний гарантований рівень пенсій (для осіб, які не набули повного страхового стажу та не є інвалідами) та державних соціальних допомог з 949 грн. до 1373 грн.
 3. Відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі без урахування одержуваної заробітної плати.
 4. Виплата пенсій особам, які працюють на посадах державної служби, в органах прокуратури, в судах, та пенсії яким призначені за «спеціальними» законами до 01.10.2011 р., відновлюється у розмірах визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім осіб з інвалідністю І та ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців – їм пенсія виплачується в розмірах визначених «спеціальними» законами).
 5. Пенсії, призначені за «спеціальними» законами (державні службовці, наукові працівники, посадові особи органів місцевого самоврядування тощо), без звернень до органів Пенсійного фонду переводяться на пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при умові, що розмір трудової пенсії буде вищим.

ІІ. На перехідний період 2017-2019 рр.

Застосовуються такі правила призначення пенсії за віком:

у 2017 році (з 01.10.2017): із застосуванням середньої заробітної плати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,40 грн. та величини оцінки одного року страхового стажу – 1,35%;
у 2018 році: із застосуванням середньої заробітної плати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно – 5227 грн.) та величини оцінки одного року страхового стажу 1%;
починаючи з 2019 року: із застосуванням середньої заробітної плати за останні три роки та величини оцінки одного року страхового стажу 1%.

У випадку, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнту заробітної плати та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 році, Уряд приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, який використовується при призначенні пенсії з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року таким чином, щоб пенсії призначені у вказаний період не були меншими ніж ті пенсії, що призначалися з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

ІІІ. З 01 січня 2018 року запроваджуються такі зміни:

 1. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється: на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 – при стажі 20/25 років); з 01 січня 2018 року – на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років, після досягнення 65 років; у разі відсутності повного стажу – виплачується пропорційно менший розмір пенсії; для шахтарів – у розмірі 80% заробітної плати, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
 2. З 01 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься: за наявності стажу на 01.01.2018 р. 25 років – у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років стажу у 2028 році; за наявності стажу на 01.01.2018 р. від 15 до 25 років – у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років стажу у 2028 році; за наявності стажу на 01.01.2019 р. від 15 до 16 років – у 65 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 15 до 25 років стажу у 2028 році.
 3. Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються: періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року – на підставі довідки про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року – за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру; періоди проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно; періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 року; періоди перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 01 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 4. Тимчасова державна соціальна допомога з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року призначатиметься органами соціального захисту населення непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, із урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.
 5. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої заробітної плати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої заробітної плати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.
 6. Надається можливість здійснити разовий платіж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню без обмеження такого періоду.
  Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.
 7. Скасовується призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками).
 8. Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: осіб, які працювали за Списками № 1, 2; трактористів-машиністів; доярок; робітниць текстильного виробництва; жінок, які працюють в сільськогосподарському виробництві; водіїв міського пасажирського транспорту і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв; артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів; матерів, які виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей, та матерів інвалідів з дитинства; учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців; ліліпутів та диспропорційних карликів; чорнобильців.
 9. Припиняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористалися правом виходу на пенсію у 55 років, після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний вік на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.
 10. Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску встановлюється на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (48000 грн.) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42100 грн.).
 11. Встановлено для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як одна особа у середньо­обліковій чисельності штатних працівників).
 12. Визначено дату перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування – 1 січня 2019 року.
 13. Доручено Кабінету Міністрів України: до 01 листопада 2017 року: підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим; протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготувати законопроекти: про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси); про порядок одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово неконтрольованій державною владою України території.