Оцінка впливу на довкілля

308
трезуб

До відома суб’єктів господарювання повідомляємо, що Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який було прийнято 23 травня 2017 року Верховною Радою України та вводиться в дію 18 грудня 2017 року, з вказаної дати втрачає чинність Закон України «Про екологічну експертизу».

Прийняття Закону зумовлено міжнародними зобов’язаннями держави, що випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) та Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), а також Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014).

Одним із ключових аспектів у цьому питанні є прийняття обґрунтованих рішень щодо планованої діяльності, врахування інтересів зацікавленої громадськості, гарантування права на безпечне довкілля та здійснення належної оцінки ризиків для інвестицій.

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Поширити
"Вісті Світловодщини"