Пенсійна реформа у Польщі. А як буде в Україні?

Сеньйори – саме так в Польщі називають тих, кому за 60, хоча будь-якого правила, що визначає вікові межі цього терміну, немає. Зате є безліч програм, які так і називаються «60+». В основному, вони пропонують знижки: в транспорті, при купівлі квитків в музеї тощо. В супермаркетах проводять спеціальні «дні сеньйора», коли покупцям цієї вікової групи пропонують товари за зниженими цінами або нараховують підвищені бонуси на карту клієнта.
Подібні пропозиції є і в банках, і в страхових компаніях. Навіть у перукарнях влаштовують дні знижок, коли людей «60+» стрижуть за півціни. Тож складається стійке враження, що пенсіонери Польщі цікаві своїй країні, вони не витіснені з товариства. Більш того, є дуже значимий сегмент споживачів, на який працює великий і малий бізнес. І не тільки фармакологічний. Польські бабусі і дідусі – цільова аудиторія, за яку борються маркетологи, польський істеблішмент і Католицька церква.
У 2017 році в Польщі знизили вік виходу на пенсію. Тепер жінки можуть йти на заслужений відпочинок у 60, а чоловіки – в 65. Це безпрецедентний випадок у Європі – скрізь пенсійний вік підвищують, а в Польщі – знизили.
На початку 1999 р. Польща здійснила найголовніші заходи з реформування своєї пенсійної програми. Девізом польської трирівневої пенсійної системи є: «Безпека через диверсифікацію», що означає прагнення диверсифікувати різні типи ризиків (демографічний, політичний, ринків праці та капіталу). До першочергових кроків у цьому напрямку відносяться:
1. Важливі зміни у формулі обчислення пенсії для солідарної системи (яка діє в Україні). Пенсійні виплати з солідарної системи тепер встановлюються на основі залишку коштів на умовному рахунку, який утворюється з «внесків» до солідарної системи, що перераховуються за кожного учасника. На кошти цих умовних рахунків потім «нараховується» відсоток відповідно до формули. При виході на пенсію залишок на умовному рахунку перетворюється в довічну виплату шляхом ділення залишку коштів на середній показник очікуваної тривалості життя для чоловіків і жінок у відповідному віці. Так було задумано в першу чергу для того, щоб безпосередньо пов’язати між собою пенсійні виплати і внески.
2. Запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи з 1 квітня 1999 року (цю сис­тему хочуть ввести в Україні з 20120 року). Від учасників вимагається сплачувати 7,3% їх заробітку (в Україні планують ввести від 2 до 7% заробітної плати) до приватного пенсійного фонду, який вони самостійного обирають. Ці внески потім інвестуються, а накопичений залишок коштів на рахунку перетворюється при виході на пенсію в довічну ренту (щомісячні виплати). На відміну від солідарної системи ці рахунки є реальними.
3. Запровадження добровільної накопичувальної системи для осіб, які бажають заощадити додаткові кошти при виході на пенсію (в Україні регулюється Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення», але система не відпрацьована).
4. Створення нового регулятивного органу – UNFE – для регулювання всіх аспектів загальнообов’язкової накопичувальної системи (в Україні на сьогодні такий орган відсутній).
5. Створення законодавчої і адміністративної інфраструктури для підтримки загальнообов’язкової накопичувальної системи. До неї відносяться управління пенсійними фондами і власне пенсійні фонди, три нових законодавчих акти, зміни до інших вже існуючих законів, а також адміністративні процедури для збору та інвестування пенсійних внесків (в Україні створено частково).
6. Персоніфікація обліку внесків солідарної системи (в Україні діє). Індивідуальний облік внесків і заробітної плати тепер здійснюється за допомогою закладу соціального страхування (ЗСС, скорочена абревіатура польською мовою – ZUS). На ЗСС також покладена відповідальність за стягнення пенсійних внесків; перерахування частини внесків до приватних пенсійних фондів в загальнообов’язковій накопичувальній системі; обчислення розмірів пенсійних виплат та їх сплату.
7. Встановлення правил інвестування внесків до загальнообов’язкової накопичувальної системи.
Що таке ZUS?
ZUS (пол. Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych) – це управління соціального страхування. Управління соціального страхування є державною організацією, яка займається збором внесків на соціальне і медичне страхування громадян, а також видачею допомоги (таких як пенсії, пенсії по інвалідності, допомога по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах) в розмірі та на умовах, встановлених в загальноприйнятих положеннях.
Послугами ZUS (Управління соціального страхування) можуть скористатися як поляки, так й іноземці, що легально проживають на території Польщі. Іноземці, які працюють в Польщі, обов’язково повинні бути застраховані і платити внески до відповідного фонду.
На підставі трудового договору всі особи повинні охоплюватися системою соціального страхування. Однак в Польщі вона досить складна.
Види соцстрахування у Польші
Внески, що сплачуються в ZUS, призначаються для фінансування різних виплат зі сфери соціального страхування пенсійне страхування (ubezpieczenie emerytalne), за яким пізніше виплачується пенсія страхування по інвалідності/в зв’язку з втратою годувальника (ubezpieczenie rentowe) медичне страхування (ubezpieczenie chorobowe) страхування від нещасних випадків (ubezpieczenie wypadkowe).
Іноземець може виконувати роботу в Польщі на підставі різних договорів. Від того, який договір укладено, буде залежати, які внески повинен платити працівник на соціальне страхування. Особи, які працевлаштовані на підставі трудового договору, платять внески на всі види соціального страхування (пенсійне страхування, страхування у зв’язку з інвалідністю, хворобою і від нещасних випадків), а також медичне страхування.
Процентні ставки внесків в Польщі від суми зарплати брутто: 19,52% – пенсійне страхування; 8% – страхування по інвалідності; 2,45% – медичне страхування; 0,4-3,6% – страхування від нещасних випадків (оплачується роботодавцем). Всього на страхування поляки сплачують від 30 до 33 % від так званої «грязної» зарплати».
Пенсії в Польщі для українців
Із 1-го січня 2014 року набрав чинності Договір про соціальне забезпечення між Польщею та Україною. Саме з цієї дати спеціальний орган в Польщі — Zakład Ubezpieczeń Społecznych почав реалізацію Договору в сфері пенсійного забезпечення громадян України, які працювали в Польщі.
Метою підписання зазначеного договору було полегшення отримання польських і українських пенсій (за віком, втрати працездатності і так далі), а також пенсій особам, які працювали в обох державах.
Завдяки цим договорам люди, які в Польщі або в Україні не мають тривалих періодів страхування, необхідних для набуття права на пенсію за віком або за інвалідністю, можуть отримати цю допомогу з урахуванням зарубіжних періодів страхування в іншій державі – стороні угоди. У таких випадках для цілей нарахування пенсії і в Польщі, і в Україні будуть підсумовуватися періоди страхування в обох державах. Сума допомоги буде визначатися в розмірі, пропорційному періоду страхування в тій державі, в якій працював чоловік. Для отриманої найменшої пенсії стаж роботи має становити 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
Крім того, даний договір стосується і пенсіонерів, які приїхали до Польщі на постійне місце проживання, тобто, якщо український пенсіонер переїде жити до Польщі, то право на виплату пенсії буде передано на нове місце проживання такої людини.
Для отримання права на пенсію необхідно дотримуватися законодавства тієї країни, в якій призначається пенсія, а саме: вік, стаж роботи і так далі.
Приїхавши до Польщі, українські громадяни повинні звернутися із заявою до територіальних органів, які займаються призначенням пенсій. Разом з ним подається паспорт з відповідним записом про ПМП (постійне місце проживання) та талон про зняття з реєстрації з колишнього місця постійного проживання.
Умови отримання пенсії в Польщі однакові як для поляків, так і для іноземців, і це: сплата внесків, досягнення пенсійного віку.
Польські пенсії можуть нараховувати українцям тільки за періоди страхування в Польщі. Це означає, що пенсії можуть бути надані і виплачені ZUS тільки за періоди страхування на території Польщі, тобто періоди, за які в польську систему соціального страхування були відраховані внески на пенсійне страхування.
З цього випливає, що працівники з України, які відпрацюють в Польщі всього місяць, не отримають 1000 золотих польської пенсії. Це узгоджується з принципом, згідно з яким кожна держава виплачує пенсії за періоди страхування, придбані відповідно до законодавства цієї держави. Людина, яка має періоди страхування, придбані в двох державах, може отримати пенсію з кожної з цих держав, якщо при цьому виконуються умови, необхідні для отримання права на виплати відповідно до законодавства відповідної держави.
Угода Польщі з Україною не регулює питання мінімальних пенсій і підвищення пенсій до мінімальних сум, що діють в даній державі. Сума збільшення залежить від суми призначеної польської пенсії і розміру іноземної пенсії, однак вона ніколи не досягатиме 1000 злотих (при мінімальній заробітній платі в Польщі 2250 злотих). Крім того, будь-яке збільшення польської пенсії або закордонної призводить до зниження суми підвищення.
Пенсія в Польщі:
розміри пенсійних відрахувань
Внесок на пенсійне страхування становить 19,52% від валової зарплати (брутто) (в Україні – 22%). Сума ця ділиться навпіл, при чому половину оплачує працівник, а другу половину – роботодавець.
З 1 лютого 2014 року до кінця червня 2014 року страховий внесок на пенсійне страхування в Польщі сплачувався в таких розмірах:
12,22% – перебували на рахунку в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, орган соціального страхування); 4,38% – перераховувалися на субрахунок в ZUS; 2,92% – вносилися на рахунок у відкритому пенсійному фонді.
До 30 червня 2014 року поділ пенсійного внеску і передача його частини до відкритого пенсійного фонду (OFE) було обов’язковим для осіб, народжених після 31.12.1968 року. Цим людям доводилося укладати договір з відкритим Пенсійним фондом. Якщо у особи не було такої угоди, то в даному випадку сам Орган соціального страхування (ZUS) встановлював випадковий відкритий пенсійний фонд для застрахованої особи.
Починаючи з липня 2014 року, в залежності від вибору застрахованої особи, частина пенсійного страхування (а саме, що залишилися 2,92%), вносилася або до відкритого пенсійного фонду (OFE), обраного страхувальником, або на субрахунок ZUS (разом 7,3%).
У разі, якщо застраховані особи не вступають у відкритий пенсійний фонд, весь пенсійний страховий внесок (19,52%) передається до Фонду соціального страхування і знаходиться на індивідуальному рахунку застрахованого (в Україні солідарна система – індивідуальних рахунків немає).
Пенсійною системою Польщі покриваються випадки старіння і втрати працездатності (отримання інвалідності).
Формула розрахунку пенсії в Польщі
Пенсійні виплати в Польщі на поточний момент уніфіковані і для їх розрахунку застосовується наступна формула: розмір пенсії = розмір внесків на пенсійне забезпечення (з урахуванням індексації) поділено на середню тривалість життя в пенсійному віці (в місяцях).
Підставою для розрахунку пенсії є сума пенсійних внесків з урахуванням індексації внесків, зареєстрованих в державних органах в кінці місяця, що передує місяцю, з якого пенсія буде виплачуватися.
Основи для розрахунку пенсії надаються Центральним статистичним управлінням (GUS), підхід однаковий для обох статей, в залежності від подальшої тривалості життя застрахованої особи.
Оплата пенсії здійснюється з Установи соціального страхування (ZUS).
У разі смерті пенсіонера (у якого був відкритий пенсійний субрахунок в ZUS), протягом трьох років з моменту видачі пенсії, спадкоємці та особи, що знаходяться під опікою померлого, мають право на отримання одноразової грошової допомоги (так звана гарантована виплата).
Дострокова (часткова) пенсія в Польщі
Законодавством Польщі регулюється можливість отримання пенсій, не досягаючи зазначеного вище віку. Такі пенсії називаються частковими, оскільки в разі недосягнення пенсійного віку, проте при сплаті необхідних страхових платежів, передбачений варіант виплати часткових платежів.
Право на часткову пенсію
Розмір часткової пенсії становить 50% від розрахункового розміру пенсії з Фонду соціального страхування (FUS). Після досягнення особами встановленого пенсійного віку, вони мають право на отримання повного розміру пенсії. Однак, він буде пропорційно знижений на розмір часткової пенсії, яку застрахований вже раніше отримав.
Пенсійний вік у Польщі
Більше половини поляків планують продовжувати роботу після виходу на пенсію. При цьому соціологи помітили, що більш високий дохід є найбільш частою мотивацією для того, щоб не йти з роботи після настання пенсійного віку.
Нові правила виходу на пенсію вступили в силу в Польщі 1 жовтня 2017 року. Тепер жінки можуть піти з роботи у віці 60 років, а чоловіки – 65 років. Зниження пенсійного віку стало ключовою передвиборною обіцянкою нині правлячих в Польщі консерваторів. Вони скасували пенсійну реформу 2012 року попереднього, більш економічно ліберального уряду, що в кінцевому підсумку збільшило б пенсійний вік до 67 для обох статей. Інститут соціального страхування Польщі (ZUS) прогнозує, що 331000 чоловік можуть піти на пенсію в останньому кварталі цього року. Чиновники Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі висловлюють надію, що багато поляків вирішать відкласти вихід на пенсію і залишаться професійно активними, незважаючи на нові правила.
Пенсія в Польщі:
мінімальний і середній розмір
З 1 березня 2017 року у Польщі встановлена мінімальна пенсія в розмірі 1000 польських злотих брутто (до сплати податків), або 853 злотих на руки. При цьому, мінімальний розмір виплати у зв’язку з втратою працездатності становить 750 злотих.
Для того, щоб отримувати зазначену пенсію 1000 злотих, необхідно мати документально підтверджений трудовий стаж 25 років для чоловіків, і 20 років для жінок. Середній розмір пенсії в Польщі у 2015 році становив 2018 злотих брутто, а в 2016 році – 2083 злотих. Однак, не варто сліпо вірити цифрам, адже середнє значення вважається по всім громадянам, і багатим, і бідним. Реально, близько 50% поляків отримують пенсії в рамках 1200-2200 злотих. Щоб мати більшу пенсію, поляки у молодому віці починають відкладати собі кошти «на старість», відкриваючи програми накопичення у страхових компаніях. Перевагою користується, звичайно, державна страхова компанія, яка протягом їхнього трудового життя ще й захищає від різних нещасних випадків. Таким чином ті, хто добровільно накопичував собі кошти на пенсію, після завершення трудової діяльності мають непогане фінансове забезпечення.
За матеріалами офіційних
Інтернет-видань підготувала
Світлана Калугіна.

Поширити
"Вісті Світловодщини"