Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського старшинського складу за контрактом

  560
  трезуб

  Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу у відповідності до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 № 2011-ХІІ (зі змінами) мають право на наступні пільги: використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення; речове забезпечення у відповідності до визначених норм; отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовців і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця який переїжджає з ним на нове місце військової служби в інший населений пункт, в зв’язку з призначенням на військову посаду,зарахування до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або в зв’язку з передислокацією військової частини; забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів для приготування обіду); безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я; право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях , будинках відпочинку , пансіонатах Міністерства оборони (один раз на рік) та отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формую навчання).

  Довідково: особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих навчальних , військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, в інших навчальних закладах з метою набуття вищої освіти.

  Також військовослужбовці контрактної служби мають право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

  Разом з тим, відповідно до ст.119 «Кодексу законів про працю»(із змінами) внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом а саме: за працівниками,призваними на строкову військову службу, військову службу під час мобілізації на особливих період або прийняття на військову службу за контрактом, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві , в установі, організації в яких вони працювали на час призову,незалежно від підпорядкування та форми власності.

  Микола Грінченко,
  підполковник, військовий комісар Світловодського ОМВК.