Порядок виконання боржниками рішень судів про стягнення аліментів та порядок погашення заборгованості, що виникла

929
трезуб

17 травня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон №2037-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів», який вступив в законну силу 08 липня 2017 року.

Законом №2037-VIII до Сімейного та Цивільного процесуального кодексів України, Закону України «Про судовий збір» внесено зміни, які зокрема передбачають підвищення мінімального розміру аліментів, спрощення процедури стягнення аліментів та оголошення аліментів власністю дитини.

Раніше платники аліментів, що свідомо ухилялись від утримання дітей, мали змогу використовувати процесуальні можливості щодо затягування судового процесу, наприклад подача зустрічного позову про оскарження батьківства, що призводило до затягування розгляду справи, як наслідок порушення прав дітей на отримання аліментів.

Тому зміни в законодавстві насамперед спростили механізм прийняття судового рішення щодо стягнення аліментів.

Тепер мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а не 30%, як це було раніше.

Як відомо, для дітей до 6 років прожитковий мінімум з 1 травня становить 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривні. Тож мінімальні аліменти на користь дитини будуть становити щонайменше 713 грн. з травня і 746 грн. з грудня.

Для дітей у віці 6-18 років прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року становить 1777 грн., а з 1 грудня – 1860 грн. Так, згідно із законом, мінімальні аліменти для дітей такого віку: 889 грн. – з 1 травня і 930 грн. – з 1 грудня.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – від дня подання такої заяви.

Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягатиме індексації відповідно до закону.

При визначенні розміру аліментів суд враховуватиме і приховані доходи платника аліментів.

Крім того, тепер аліменти є власністю дитини, а той член сім’ї, на ім’я якого вони виплачуються, може розпоряджатися грошовими коштами виключно в інтересах дитини. При цьому неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

Змінено порядок визначення та стягнення заборгованості по аліментах. Так, в разі виникнення заборгованості з вини платника аліментів їх одержувач має право на стягнення неустойки в розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% заборгованості.

Які заходи примусового виконання вичиняються під час примусового виконання рішень про стягнення аліментів?

Як приватні так і державні виконавці під час примусового виконання рішень суду, інших органів (посадових осіб) здійснюють заходи у спосіб та в порядку, які встановлені Законом України «Про виконавче провадження».

Такими заходами зокрема є: звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

Слід зазначити, що під час виконання рішень про стягнення аліментів стягнення на майно боржника може бути звернено лише за наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість понад три місяці.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи – підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця.

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа – підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа – підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів.

Яким чином вирішити питання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності, в разі невиконання останнім рішення про стягнення аліментів?

Статтею 477 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення про ухилення від сплати аліментів на утримання дітей без обтяжуючих обставин (ст.164 КК України) може бути розпочато слідчим, прокурором на підставі заяви потерпілого.

Таким чином, за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Вищенаведені зміни у законодавство мають створити дійсно ефективні правові механізми стягнення з батьків, що не виконують свого обов’язку щодо утримання дитини (дітей), аліментів.

Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом запустити на сайті нашого публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків.

Міністерство юстиції спільно з народними депутатами розробило зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Серед новацій:

  • Заборона на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів.
  • Позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон.
  • Позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати.
  • Введення суспільно корисних робіт до 2 місяців, оплата за які направлятиметься на рахунок дитини для погашення боргу зі сплати аліментів.
  • Скасування всіх видів оплати під час подачі позову до суду в цій сфері.
  • Посилення кримінальної відповідальності для батьків, які не платять аліменти.

Держава має запровадити значно дієвіші заходи впливу на батьків, які відмовляються платити аліменти. Їх має бути позбавлено права керувати автомобілем, виїжджати за кордон, користуватися зброєю.

З початку року державні виконавці Міністерства юстиції забезпечили сплату 1,7 млрд грн боргів, які отримали півмільйона дітей. Однак кардинально змінити ситуацію без законодавчих змін вкрай тяжко.

Додатково Мін’юст реалізує інформаційну кампанію з цього приводу по всій території України в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

Начальник Світловодського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Кириленко А.С.