Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Миронівка Світловодського району Кіровоградської області» з метою врахування громадських інтересів

304
трезуб

На виконання розпорядження сільського голови с. Миронівка № 24-р від 28 вересня 2017 року «Про проведення громадського обговорення проекту Генерального плану с. Миронівка та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану с. Миронівка» відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою урахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові с. Миронівка Світловодського району Кіровоградської області з 2 жовтня 2017 року оприлюднюються матеріали проекту «Генеральний план с. Миронівка Світловодського району Кіровоградської області».
Загальна площа земельної ділянки орієнтовно 336,0 га.

Розробник проекту ТОВ «Науково-дослідний Інститут Екобезпеки України» м. Київ ідентифікаційний код 37818023.

Замовник проекту – Миронівська сільська рада; місцезнаходження за адресою: вул. Миру, 55в, с. Миронівка, Світловодський район, Кіровоградська область.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: спеціаліст-землевпорядник Миронівської сільської ради Микита Олена Пилипівна.

Мета проекту містобудівної документації: забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку населеного пункту, підвищення рівня його благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

З текстовою та графічною частинами проекту «Генеральний план с. Миронівки Світловодського району Кіровоградської області» можна ознайомитися з 2 жовтня 2017 року до 2 листопада 2017 року на офіційному веб-сайті Миронівської сільської ради http://mironivsk.svetlovodsk-rada.org.ua/ та в приміщенні Миронівської сільської ради за адресою: с. Миронівка, вул. Миру, 55в.

Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання міс­тобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особис­тим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаються без розгляду.

У громадських слуханнях можуть взяти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території с. Миронівки на місцевому рівні; власники та користувачі земельних ділянок розташованих на території щодо якої розробляється документація та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції та зауваження слід подавати до Миронівської сільської ради за адресою: с. Миронівка вул. Миру, 55в, тел. (05236)7-41-77.

Термін подання пропозицій – з 02 жовтня по 02 листопада 2017 року.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Миронівки Світловодського району Кіровоградської області», будуть проведені в адмінбудинку Миронівської сільської ради 5 листопада 2017 року 0 10.00 за адресою с. Миронівка вул. Миру 55в.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме – до 02 листопада 2017 року включно.

Анатолій Фещенко, сільський голова с. Миронівки.

Поширити
"Вісті Світловодщини"