Про необхідність перегляду колективних договорів

З метою виконання Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», статті 65 Господарського кодексу України Світловодська районна державна адміністрація пропонує керівникам підприємств, установ, організацій району усіх форм власності переглянути діючі колективні договори на предмет їх відповідності змінам трудового законодавства, що набрали чинності у 2017 році, а також укласти колективний договір на тих підприємствах, в яких він відсутній.
Додатково повідомляємо, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи (стаття 11 КЗпП України, стаття 2 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін юридичної особи або з дня, зазначеного у колективному договорі.
Законодавством України, як правило, передбачаються мінімальні гарантії, а конкретний їх рівень встановлюється у колективному договорі. У багатьох випадках законодавством прямо передбачено запровадження окремих норм шляхом включення їх до колективного договору. Так, згідно зі статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII, здійснення комплексних заходів щодо організації здорових і безпечних умов праці, визначення обов’язків сторін, а також реалізація працівниками своїх конституційних прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед через положення колективного договору.
Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №115 від 13.02.2013 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів». Колективний договір подається на реєстрацію сторонами, які його підписали, у трьох примірниках (перший, другий і копія). Разом із договором на реєстрацію подаються також усі додатки до нього.
Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. Законодавством не передбачено конкретний термін, на який укладається колективний договір. Цей термін визначається угодою сторін. На практиці колективні договори укладаються на 1-3 роки.
Протягом строку дії до колективного договору можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором. Зміни і доповнення у колективний договір також підлягають повідомній реєстрації.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII, який набрав чинності з 1 січня 2017 року внесені суттєві зміни до законодавства з праці. Зокрема, змінено поняття «мінімальної заробітної плати» та порядок встановлення посадових окладів і тарифних ставок. Пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону передбачено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах всіх рівнів.
Сторонам, які уклали колективні договори та угоди необхідно привести їх норми у відповідність із цим Законом шляхом внесення відповідних змін до діючих колективних договорів і угод. Оформлені в письмовому вигляді зміни в трьох примірниках подати на повідомну реєстрацію.
Повідомна реєстрація колективних договорів (змін до колективних договорів) за заявою проводиться через Центр надання адміністративних послуг Світловодської районної державної адміністрації за адресою:
 м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, другий поверх, каб. 18а (тел. 2-74-23).
До внесення змін до колективних договорів і угод всіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року ( в 2017 році – 1600 грн.)
Надання методичної і консультативної допомоги здійснюється управлінням соціального захисту населення Світловодської райдержадміністрації за адресою:
 м. Світловодськ, вул. Павлівська, 13, каб.11 (тел. 2-36-77).

Андрій Поварчук, начальник управління соціального захисту населення Світловодської РДА