Про новий порядок перевірок суб’єктів господарювання спеціалістами Управління Держпраці

606

26 квітня поточного року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 295, в якій визначено новий порядок проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці. Такий термін як перевірка з питань законодавства про працю в новому Порядку відсутній. Інспектори матимуть право проводити інспекційні відвідування. Про те, які зміни вводяться для роботодавців в частині проведення перевірок з питань законодавства про працю надає роз’яснення начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області Сергій Подорожний.

Наскільки нововведення будуть позитивними чи негативними для бізнесу?

На це питання непросто відповісти. Для початку, рекомендую представникам бізнесу ознайомитись з цією постановою, якою затверджені Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Чи є в новому порядку зміни стосовно підстав для проведення перевірок або інспекційних відвідувань?

Якщо сказати простіше – кому треба чекати на прихід інспектора?

Так, зміни є. В пункті 5 нового Порядку чітко виписані підстави для проведення інспекційних відвідувань. Це може бути звернення працівників про порушення стосовно них законодавства про працю, звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин. Рішення про проведення інспекційного відвідування повинно бути прийнято керівником органу контролю, а саме з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із ЗМІ або інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1,2, 4-7 пункту 5 Порядку. Повний перелік підстав для інспекційного відвідування міститься в Порядку. Однак слід зазначити, що інспектору праці заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Раніше перевірка починалась з того, що інспектор повідомляв уповноваженій особі об’єкту контролю про початок перевірки. Що змінилось?

Згідно з новим Порядком інспектор також повинен повідомити об’єкт відвідування або уповноважену ним посадову особу про проведення інспекційного відвідування. Однак, про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Які документи повинен пред’явити інспектор при проведенні інспекційного відвідування? І які права має інспектор?

Відповідно до пункту 8 Порядку під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити суб’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі лише своє службове посвідчення, яке зареєстроване реєстрі Мінсоцполітики. Всі права та обов’язки інспектора також чітко прописані в Порядку. Наприклад, під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

Інспектор праці має право наодинці або у присутності свідків ставити керівнику або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та письмові пояснення.

Вимога інспектора праці про надання суб’єктом відвідування для ознайомлення документів або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Права інспектора досить розширені. А що заборонено інспектору праці?

Так, права інспектора досить розширені. Однак і заборони є також. Наприклад, забороняється розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду. Забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів; підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам.

Які заходи впливу вживатимуться інспекторами за результатами інспекційних відвідувань?

За наявності порушень трудового законодавства, які зафіксовані в акті інспекційного відвідування, інспектор праці вносить припис. У разі виконання припису у встановлені в ньому термін, заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Однак, якщо виявлені порушення стосуються використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, заходи по притягненню посадових осіб об’єкта відвідування до відповідальності вживаються одночасно із врученням припису, незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Я прошу роботодавців дуже уважно вивчити новий Порядок та ще раз перевірити самостійно чи дотримуються працівниками вимоги трудового законодавства. Адже у разі виявлення, наприклад, порушення в частині невиплати працівникам заробітної плати за роботу в нічний або надурочний час до суб’єкта господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції в розмірі 32000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно дане порушення. При цьому факт усунення порушення під час інспекційного відвідування не є підставою для не накладення штрафних санкцій.

З усіх питань законодавства про працю, які виникають у роботодавців, можна звернутися до Управління Держпраці у Кіровоградській області для отримання консультативної допомоги за адресою

м. Кропивницький вул. Дворцова, 24. Або за телефонами 24-68-67, 24-38-69, 24-29-59.

Поширити
"Вісті Світловодщини"