Про ризики нелегальної зайнятості

436

Управління Держпраці у Кіровоградській області наголошує, що використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення громадянина права на працю, на відпочинок, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності. Неоформлення трудових відносин позбавляє найманого працівника права вимагати від роботодавця належних умов праці, оплати праці на рівні не нижчому, ніж встановлено державою.

– Які наслідки для працівника, який погоджується працювати без оформлення трудових відносин?
– Погоджуючись на таку роботу, громадянин автоматично та власноручно позбавляє себе права на рівність у своїй гідності та правах. Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої, використання тіньової зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, тощо.
Неоформлений трудовий договір є не тільки грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою ряд проблем для самого працівника. Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісяця і в повному обсязі звітує роботодавець, з якої здійснюється сплата єдиного соціального внеску, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи – зараховується в повному обсязі в стаж, який буде разом з розміром заробітної плати враховуватися при нарахуванні пенсійної виплати.

– Які переваги офіційного працевлаштування?
– Сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, в зв’язку з настанням безробіття; гарантії з боку роботодавця щодо дотримання норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці тощо; можливість захисту законом прав та інтересів працівників і розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і роботодавцем, в судовому порядку.
У той же час нагадуємо, що кожен працівник має можливість проконтролювати відображення особистих даних і розмір заробітної плати, задекларованої роботодавцем, звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України з копією паспорта та ідентифікаційним кодом

– Які наслідки для роботодавця тягне використання праці без офіційного оформлення?
– 26 квітня минулого року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 295, в якій визначено новий порядок проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці.
При наявності порушень трудового законодавства, які зафіксовані в акті інспекційного відвідування, інспектор праці вносить припис. У разі виконання припису у встановлені в ньому термін, заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.
При цьому Порядком чітко визначено випадки коли роботодавець несе відповідальність в незалежності від усунення виявлених порушень. Якщо виявлені порушення стосуються використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, заходи по притягненню об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.

– Чи може роботодавець оформити працівника по договору цивільно-правового характеру?
– Виконання працівником роботи на підставі цивільно-правового договору, який містить ознаки трудового договору (виконання роботи за професією, посадою, у визначений роботодавцем час, на обладнанні роботодавця, з дотриманням вимог законодавства про охорону праці, з веденням обліку виконаної працівником роботи, регулярним нарахуванням і виплатою заробітної плати тощо), вважається допуском працівника до роботи без оформлення трудових відносин.

– Які штрафи можуть бути застосовані до роботодавця за використання нелегальної праці?
– За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), частиною 3 статті 41 КУпАП передбачено штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн.).
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 34000 грн.).
Крім того, статтею 265 КЗпП України передбачено накладення штрафної санкції за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 – 111 690 грн.).
Найбільша санкція на сьогодні передбачена за не допуск або створення перешкод при перевірках, які стосуються легалізації найманої праці – 372 300 (100 мінімальних заробітних плат).

– Яка робота на даний час проводиться Управлінням з питань легалізації трудових відносин?
– В райони були направлені запити до підприємств, які надають в оренду торгові місця для з’ясування відповідності кількості орендованих торгових місць та кількості найманих працівників. Проаналізувавши отримані відповіді встановлено, що лише 10 відсотків роботодавців, які орендують два та більше торгових місця, мають хоча б одного найманого працівника.
За допомогою працівників сектору інформаційно-аналітичного забезпечення підготовлено буклети з питань легалізації трудових відносин. Проводяться флеш-моби.
Робота з питань легалізації трудових відносин буде продовжуватись тому що дане питання є пріоритетним в роботі державних інспекторів праці.
Управління Держпраці у Кіровоградській області ще раз наголошує – зверніть увагу на законодавство про працю.
Якщо у Вас всі працівники оформлені легально, отримують заробітну плату в розмірі, не нижче ніж передбачено законодавством та своєчасно – у Вас немає підстав боятись інспектора праці.

З усіх питань законодавства про працю, які виникають у роботодавців, вони можуть звернутись до Управління Держпраці у Кіровоградській області для отримання консультативної допомоги за адресою м. Кропивницький вул. Дворцова, 24, або за телефонами: 24-68-67, 24-38-69, 24-29-59.

Поширити
"Вісті Світловодщини"