Про ризики нелегальної зайнятості

  474

  Управління Держпраці у Кіровоградській області наголошує, що використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення громадянина права на працю, на відпочинок, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності. Неоформлення трудових відносин позбавляє найманого працівника права вимагати від роботодавця належних умов праці, оплати праці на рівні не нижчому, ніж встановлено державою. Про це – в інтерв’ю начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області Сергія Подорожного.

  – Які наслідки для працівника, який погоджується працювати без оформлення трудових відносин?

  – Погоджуючись на таку роботу, громадянин автоматично та власноручно позбавляє себе права на рівність у своїй гідності та правах. Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої, використання тіньової зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, тощо. Неоформлений трудовий договір є не тільки грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою ряд проблем для самого працівника. Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісяця і в повному обсязі звітує роботодавець, з якої здійснюється сплата єдиного соціального внеску, забезпечує працівника повної соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи – зараховується в повному обсязі в стаж, який буде разом з розміром заробітної плати враховуватися при нарахуванні пенсійної виплати.

  – Які переваги офіційного працевлаштування?

  – Сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, в зв’язку з настанням безробіття; гарантії з боку роботодавця щодо дотримання норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці тощо; можливість захисту законом прав та інтересів працівників і розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і роботодавцем, в судовому порядку.

  У той же час нагадуємо, що кожен працівник має можливість проконтролювати відображення особистих даних і розмір заробітної плати, задекларованої роботодавцем, звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України з копією паспорта та ідентифікаційним кодом.

  Поширити
  "Вісті Світловодщини"