Про звернення громадян

Згідно ЗУ про “Звернення громадян” та поданої заяви гр.О.Форостяного Світловодська районна державна адміністрація оприлюднює відповідь від 21.10.2019 №Ф-313/2.
“Світловодська районна державна адміністрація розглянула Вашу заяву, та повідомляє наступне.
Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Відповідно до ст. 13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Так Постановою Верховного суду від 10 вересня 2019 року по справі №401/3188/15-а адміністративне провадження №К/9901/7091/18 касаційну скаргу Форостяного О.В. до голови Світловодської районної державної адміністрації Твердовського С.С. та Світловодської районної державної адміністрації залишено без задоволення, а постанову Дніпропетровського адміністративного суду від 03 березня 2016 року залишено без змін. Тобто викладені у заяві висловлювання щодо вашого незаконного звільнення є безпідставними.
28 червня 2019 року Світловодською районною державною адміністрацією були проведені заходи з нагоди Дня Конституції України (у тому числі урочистого відкриття пам’ятника Борцям за Волю та Незалежність України відповідно до пункту 108 поточного плану роботи Світловодської районної державної адміністрації на другий квартал 2019 року, затвердженого розпорядженням голови Світловодської районної державної адміністрації від 29 березня 2019 року № 65-р; розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 травня 2019 року 106-р “Про відзначення в районі 23-ї річниці Конституції України”; протоколів нарад у голови районної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації від 18 червня 2019 року №18, від 24 червня 2019 року №19 та протоколу засідання районного організаційного комітету з підготовки відкриття пам’ятника Борцям з волю та Незалежність України від 24 червня 2019 року №20.
Щодо порушеного вами питання стосовно дій першого заступника голови Світловодської районної державної адміністрації Гаврилюк Н.І. на дотримання вимог Конституції та застосування фізичного насилля по відношенню до Вас зазначаємо, що 28 червня 2019 року Гаврилюк Н.І. перебувала у відпустці відповідно до розпорядження “Про надання відпустки Гаврилюк Н.І.” від 17 травня 2019 року № 9-в і була присутня на урочистому відкритті як громадянин України, а не посадова особа. Це ж саме стосується Твердовського С.С. (колишнього голови Світловодської РДА, звільненого відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації у зв’язку із обранням нового Президента України) та Похілова В.О., який перебував на відповідних заходах у вихідний день. Стаття 3 Конституції України наголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Статтею 55 передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом відповідно до статті 24.
Зважаючи на вищевикладене Гаврилюк Н.І., Похілов В.О., Твердовський С.С. та Форостяний О.В. мали рівні права щодо звернення до правоохоронних та судових органів з метою захисту своїх порушених прав та свобод.
На Вашу вимогу дана відповідь буде оприлюднена через засоби масової інформації, а саме в газеті “Вісті Світловодщини”.
У разі незгоди з даною відповіддю, Ви маєте право оскаржувати її до вищих органів влади або до суду.”