Продовження строку на прийняття спадщини

До Світловодського бюро правової допомоги часто звертаються громадяни з питанням, як продовжити строк на прийняття спадщини, якщо він пропущений?
З цього питання консультує Алла Мирошник, начальник відділу «Світловодське бюро правової допомоги» Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.
Цивільне законодавство України для прийняття спадщини встановлює строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Однак, що робити якщо через ті чи інші об’єктивні обставини строк для прийняття спадщини було пропущено. В такому випадку Цивільний кодекс встановлює можливість продовжити такий строк.
Так, відповідно до ст.1272 Цивільного кодексу України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу (тобто, протягом шести місяців), не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. Винятком є особи-спадкоємці, які постійно проживали разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини (на момент смерті). Такі особи приймають спадщину автоматично, якщо тільки не подали заяву про відмову від спадщини. Доказом спільного проживання є відмітка в паспорті про місце проживання, довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець на день смерті спадкодавця проживав разом із цим спадкодавцем. Малолітні, неповнолітні, недієздатні осіби та осіби, дієздатність яких обмежено також вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо від неї не відмовились. Навіть у наведених вище винятках краще все ж звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, адже склад осіб-спадкоємців не завжди може бути коректно визначений нотаріусом. Звернення із заявою до нотаріуса убезпечить зазначених осіб від необхідності захищати своє право в судовому порядку.
Діюче законодавство України встановлює два можливих випадки продовження строку на прийняття спадщини.
Перший – це за згоди усіх спадкоємців, які вже прийняли спадщину та не заперечують проти того, щоб новий спадкоємець подав заяву про прийняття спадщини та прийняв її. Що, фактично, для спадкоємців означає віддати частину спадщини, яку вони вже отримали, оскільки число спадкоємців збільшилось. На практиці дуже часто зустрічаються випадки коли спадкоємцю, який пропустив строк для прийняття спадщини, не вдається отримати згоду спадкоємців на прийняття ним спадщини.
Другий – це право звернутися в суд із позовною заявою про продовження строку для прийняття спадщини. В даному випадку для того, щоб звернутися в суд із позовом про продовження строку для прийняття спадщини та отримати позитивне рішення суду повинно бути одна чи декілька поважних причин, які стали причиною пропуску строку. Щодо визначення причин пропущення строку для прийняття спадщини поважними на сьогоднішній день склалась певна судова практика, в т.ч. є роз’яснення, викладені в постанові Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008р. №7 «Про судову практику у справах про спадкування».
Так, для звернення в суд із заявою про продовження строку на прийняття спадщини необхідною є наявність передумов. А саме, відповідно до змісту ст. 1272 Цивільного кодексу України позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини подається:
1) у разі відсутності письмової згоди всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, на подання спадкоємцем, який пропустив шестимісячний строк, заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори;
2) у разі пропуску шестимісячного строку подання заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори та відсутності інших спадкоємців, які прийняли спадщину та могли б дати письмову згоду на подання цієї заяви.
Однак, слід врахувати, що для задоволення позову про продовження строку для прийняття спадщини необхідно, щоб причини з яких такий строк пропущено, були визнані судом поважними. Судова практика виходить з того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій по прийняттю спадщини, а саме:
1) тривала хвороба спадкоємця (спадкоємців);
2) велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
3) складні умови праці, які, зокрема, пов’язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
4) перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних Сил України.
Водночас, судова практика визначає причини, які не можуть вважатись поважними та братись до уваги під час розгляду судової справи про продовження строку на прийняття спадщини. До таких, зокрема, належать: необізнаність із законодавством про спадщину, необізнаність спадкоємців про існування заповіту, похилий вік спадкоємця, відсутність коштів для оформлення спадщини, і т.п.
Варто зазначити, що подаючи позов про продовження строку для прийняття спадщини необхідно в суді представити відповідну доказову базу, що підтвердить поважність причин пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини. Тобто, згідно вимог Цивільного процесуального кодексу обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Наприклад, тривала хвороба спадкоємця не може підтверджуватись лише показами свідків. В даному випадку мають бути представлені і відповідні письмові докази такі як історія хвороби, медичні довідки .
Підсумовуючи викладене, варто звернути увагу спадкоємців, що у випадку пропуску строку для прийняття спадщини без «поважних» причин та за відсутності згоди інших спадкоємців на прийняття спадщини таким спадкоємцем, відновити пропущений строк буде, дуже складно або майже, неможливо.
Якщо вам потрібна консультація з правових питань, чи порушено ваше право, просимо звертатися за правовою допомогою до Світловодського бюро правової допомоги за адресою: Кіровоградська область м.Світловодськ вул. Павлівська 13 а, тел.3-25-25. Графік роботи з 8год.,00хв., до 17 год.,00хв. Вихідні дні субота, неділя.