Що таке патронатна служба

589

Хто може бути патронатними вихователями

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Патронатними вихователями не можуть бути особи, які: обмежені у дієздатності; визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини; за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; є особами без громадянства; перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем (патронатним вихователем).

Крім зазначених осіб патронатними вихователями не можуть бути інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Які документи треба щоб стати патронатним вихователем

Кандидати у патронатні вихователі подають до соціального закладу (районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) за місцем проживання наступні документи: заяву; копію паспорта громадянина України; копію трудової книжки (у разі наявності); висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866; довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі; копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням; письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім’ї, що братиме участь у наданні послуги з патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, батьки, які проживають разом з кандидатом), за клопотанням соціального закладу проходять обов’язкове навчання.
Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить Кіровоградський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - регіональний центр). За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім’ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження – рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Укладання договору про надання послуги з патронату над дитиною

У разі успішного проходження навчання кандидатом та отримання за його результатами рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною протягом місяця Світловодська районна державна адміністрація протягом місяця укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя

До сім’ї патронатного вихователя може бути влаштована дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах – дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з: інвалідністю; тяжкою хворобою; безпритульністю; перебуванням у конфлікті із законом; залученням до найгірших форм дитячої праці; залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності; насильством та жорстоким поводженням у сім’ї; ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків; обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; воєнних дій чи збройних конфліктів тощо.

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців.

Як оплачуються послуги патронатних вихователів

Фінансування сімей патронатних вихователів, що передбачає оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку та за умов, затверджених Кабінетом Міністрів України (на період до 31.12.2018 року), надалі - за рахунок коштів, що передбачаються у відповідних місцевих бюджетах.
На утримання кожної дитини, влаштованої у сім’ю патронатного вихователя, виплачується щомісячна соціальна допомога. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць (для дітей віком до 6 років: із 01 травня 2017 року – 1426 грн., що становить 2852 грн., із 01 грудня 2017 року – 1492 грн., що становитиме 2984 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років: із 01 травня 2017 року – 1777 грн., що становитиме 3554 грн., із 01 грудня 2017 року – 1860 грн., що становитиме 3720 грн.). Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною здійснюється шляхом виплати патронатним вихователям грошового забезпечення. Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (з 01 травня 2017 року 1684 грн., що становить 8420 грн., з 01 грудня 2017 року – 1762 грн., що становитиме 8810 грн.).

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.
За додатковою інформацією про сімейний патронат звертайтеся до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який знаходиться за адресою – місто Світловодськ, вулиця Вадима Бойка, 11, 2 поверх, телефон – 7-24-11.

Олександр Сідельников,
директор
Світловодського РЦ СССДМ.

Поширити
"Вісті Світловодщини"