Світловодський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить роботу по відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади України у 2018 році

232

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), наказу Міністерства освіти і науки України 13.10.2016 № 1378 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», наказу Міністра оборони України від 11.05.2016 № 248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду» проводиться прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі — ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Особи з числа цивільної молоді, які бажають стати курсантами вищого військового навчального закладу або військового коледжу сержантського (старшинського) складу у поточному році, отримати якісну військову освіту за програмами вищого та середнього навчання можуть особисто звернутися та подати заяву до Світловодського об’єднаного міського військового комісаріату в період з 01 січня до 01 червня.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування.

Вищі військові навчальні заклади здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу. Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”.

Термін навчання-2,5 роки.

Випускники вищих військових навчальних закладів отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію.

Термін підготовки на посади офіцерів командного складу – 4 роки;

Офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу – 5-5,5 років.

Прийом на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі виключно за кошти державного бюджету.

Для вибору пропонуємо наступні навчальні заклади:

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку офіцерського складу: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного м. Львів; Військова академія (м. Одеса); Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації м. Київ; Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова; Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Військовий інститут танкових військ Національного технічногоуніверситету “Харківський політехнічний інститут”; Інститут військово-морських сил Національного університету “Одеська морська академія”; Військово-юридичний факультет Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого; Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ).

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу, що здійснюють підготовку сержантського (старшинського) складу: Військовий колледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного м. Львів; Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації м. Київ; Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”.

Також зазначаємо, що при виборі спеціальності,згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти (втупники) одночасно можуть подати до будь-яких ВНЗ до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях і не більше ніж на чотири спеціальності.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та в Світловодському об’єднаному міському військовому комісаріаті за адресою: м. Світловодськ, вул. Павлова, 11 в дні прийому громадян з 9.00 до 13.00 години та з 14.00 до 1800 години або за телефоном: 2-17-43, 2-06-60.

Микола Грінченко, підполковник, військовий комісар Світловодського об’єднаного міського Військового комісаріату.

Поширити
"Вісті Світловодщини"