Військова служба за контрактом

269

Військова служба за контрактом – це гарантія стабільного грошового забезпечення (оплати праці); додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); вільний вибір місця та умов служби по всій території Україні; можливість зробити кар’єру; можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном; якісне безкоштовне медичне обслуговування; можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за рахунок Міністерства оборони (після підписання другого контракту); щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується допомога на оздоровлення в такому ж розмірі; додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону); безкоштовне харчування в обід (або компенсація), триразове харчування в добовому наряді; право на отримання безкоштовного житла; право на пенсію після 25 років вислуги; інші соціальні гарантії встановлені законами; служба зараховується до загального страхового стажу, стажу державної служби.

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; військовослужбовці, які проходять строкову військову службу; військовозобов’язані, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період; військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років ( жінки до 50 років); відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів. придатні за станом здоров’я до військової служби; пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Крім того, змінами до Закону, надано можливість прийняття на військову службу до Збройних Сил України за контрактом іноземців та осіб без громадянства.
На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають вимогам проходження військової служби.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні: для осіб рядового складу – 3 роки; для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років;

Законом України впроваджено можливість укладення контракту строком військової служби в календарному обчислені – шість місяців, з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, для наступних осіб: військовослужбовців строкової військової служби, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців; осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду; військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців.

Отже, військова служба за контрактом в ЗСУ поєднує в собі патріотичний вклад у захист та розвиток Батьківщини, а також дає стабільну основу для соціальної і економічної захищеності. Тому, вибираючи героїчну професію захисника Вітчизни, громадяни відчуватимуть себе соціально захищеними і матимуть всі перспективи для кар’єрного зросту і економічної стабільності.


Усі громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, можуть звернутись до військового комісаріату за місцем проживання (реєстрації), перебування на військовому обліку, де Ви може ознайомитися з переліком вакантних посад та підібрати посаду (обрати майбутню спеціальність).

Микола ГРІНЧЕНКО, військовий комісар Світловодського
об’єднаного міського військового комісаріату підполковник.

Поширити
"Вісті Світловодщини"