Виробничий травматизм та його профілактика

300

Люди певних професій, чия діяльність пов’язана із виробництвом, ризикують отримати травму.

Основні причини виробничого травматизму – незадовільні умови праці, недосконалі або несправні знаряддя виробництва чи неправильна їх експлуатація, фізичний стан працюючої особи тощо. Серед цих загальних причин виробничого травматизму є безліч конкретних обставин, пов’язаних з особливостями організації праці на виробництві, його арсеналом, складом та кваліфікацією робітників.

Статистика нещасних випадків свідчить про те, що, незважаючи на різноманітність засобів безпеки праці під час робіт, виробничий травматизм, поки що, має місце.

Найбільш частими причинами виробничого травматизму на сільськогосподарських підприємствах є: відсутність інструкцій з охорони праці; робота на несправному обладнанні або на обладнанні без засобів захисту; які б відповідали вимогам правил; розвантаження і транспортування вантажів без застосування відповідних механізмів і пристосувань; користування несправним інструментом. Це призводить до того, що до кінця робочої зміни різко підвищується кількість нещасних випадків, причинами яких є помилкові дії потерпілих.

У першу чергу, мова йде про ставлення керівників та працівників до питань охорони праці, їх налаштування на роботу без нещасних випадків. Досягти такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження запобіжних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя. Організаційна робота щодо попередження травматизму та захворювань повинна бути скерована на розробку заходів з охорони праці. При складанні планів щодо покращення умов праці враховуються найбільш актуальні на даний період заходи з охорони праці. Підприємства повинні бути зацікавлені у розробленні нових технічних, економічних та соціальних заходів щодо покращення умов праці та здоровий спосіб життя.

Зважаючи на важливість, забезпечення створення та ефективного функціонування охорони праці на кожному підприємстві, керівники повинні усвідомити, що поліпшення умов праці та її безпека одночасно зберігають не тільки здоров’я та життя працівників і підвищують продуктивність праці та якість продукції, забезпечуючи тим самим конкурентоздатність виробництва. Ми повинні пам’ятати що людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини.

Управління агропромислового розвитку Світловодської районної державної адміністрації.