Затверджено обласний бюджет Кіровоградщини на 2019 рік

На сьогоднішньому пленарному засіданні сесії депутати обласної ради ухвалили головний фінансовий документ області на наступний рік. Після тривалого обговорення проект обласного бюджету підтримали 40 депутатів.
Обласний бюджет на 2019 рік сформовано з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів, а також з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, вирішення інших питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції обласної ради.
Загалом доходи обласного бюджету на 2019 рік складають 5915510,6 тис.грн. (загальний фонд – 5334357,6 тис.грн., спеціальний фонд – 581153 тис.грн). Без урахування міжбюджетних трансфертів з держбюджету, що передаються на рівень районів, міст і ОТГ, доходи складають 2568774,6 тис.грн.
Загальний обсяг видатків обласного бюджету (з урахуванням кредитування) на 2019 рік визначено у сумі 5915510,6 тис.грн (у тому числі по загальному фонду – 5277042,1 тис.грн, по спеціальному фонду – 638468,5 тис.грн).
Із зазначеного обсягу видатків 3346736 тис.грн. (56,6%) – це міжбюджетні трансферти з держбюджету, які передаються бюджетам, районів, міст та ОТГ (субвенції та дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я).
Поточні видатки (без трансфертів із державного бюджету) складають 1895306,1 тис.грн., капітальні видатки – 30178,4 тис.грн.