ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ

12 жовтня 2018 року вступив в дію Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”
12 жовтня 2018 року вступив в дію Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” (далі – СЕО), який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Відповідно до підпункту 4 пункту 4 статті 1 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, замовником СЕО виступає орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.
Мінприроди України затверджено Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, які затверджено наказом від 10 серпня 2018 року № 296.

Поширити
"Вісті Світловодщини"